Zo werkt het

 

Bij stoxos kunt u uw enquête of formulier helemaal zelf opstellen, versturen en analyseren. Dat werkt een stuk sneller en flexibeler.

Hoe het van begin tot eind werkt kunt u hieronder lezen. Bij elk onderdeel zijn korte filmpjes beschikbaar waarop u kunt zien hoe het gaat.

De meeste handelingen zijn hetzelfde voor enquêtes en formulieren. Onderaan de pagina staan de toelichtingen die specifiek voor formulieren zijn. Alvast veel succes met uw enquête of uw formulier.

Maak een account

Om te zorgen dat niemand anders bij uw enquêtes en formulieren kan, heeft u een account nodig. Het maken daarvan is simpel. Klik op account in het menu, kies een naam en een password en uw account is klaar. Een emailadres of andere informatie is niet nodig.

Bekijk het openen van een account.

In uw account kunt u de enquêtetypen die u niet gebruikt verbergen. Ook kunt u hier persoonlijke instellingen wijzigen.

Bekijk hoe uw account werkt.

Alle enquêtes die u maakt, komen in uw account te staan. Achter elke enquête staat een uitklapmenu met de mogelijkheden die voor die enquête op dat moment beschikbaar zijn.

Hier ziet u hoe het uitklapmenu werkt.

Maak een nieuwe enquête

Een nieuwe enquête start u door op de knop Nieuw te klikken. De enquête-editor wordt dan geopend en u kunt beginnen met het invoeren van de vragen en antwoorden. Het is niet nodig om de enquete eerst op papier te maken, via het menu kunt u op elk moment een word-bestand van uw vragenlijst opvragen.

Om een vraag toe te voegen klikt u op de knop New naast de vragenlijst. U kunt dan de vraagtekst invoeren en antwoorden toevoegen. Om een antwoord toe te voegen klikt u op de knop New naast de antwoordenlijst. Met de knoppen up en down kunt u de volgorde van de vragen en antwoorden veranderen.

Bekijk het maken van een eenvoudige enquête.

Bekijk hoe de enquete er uitziet met de test-functie.

Afhankelijk van het gekozen vraagtype ziet u onderin het vraagscherm en onderin het antwoordscherm de mogelijke opties bij de vraag of het antwoord. Eén van die opties is de vervolgvraag. Hiermee kunt u een andere vervolgvraag instellen als u niet wilt dat de enquete gewoon doorgaat met de volgende vraag. Bij een meerkeuzevraag kunt u per antwoord de vervolgvraag instellen. Zo kunt u de vragen die gesteld worden eenvoudig laten afhangen van eerder gegeven antwoorden (Met het vraagtype vraagselectie kunt u dit voor elk vraagtype laten afhangen van een eerder gegeven antwoord, zie het voorbeeld hieronder).

Bekijk het instellen van een andere vervolgvraag.

Bekijk hoe vervolgvragen werken.

Met meerkeuzevragen kunt u dus eenvoudig de vragenlijst laten reageren op de antwoorden die gegeven worden.

Geavanceerde opties

Behalve eenvoudige vraagtype zoals de meerkeuzevraag, de aanvinklijst en de open vraag, kunt u ook ingewikkelder vragen stellen.

Een veelgebruikte vraag is de Stellingen-vraag. Hierbij staat een aantal vragen op een rijtje en kan bij elke vraag gekozen worden voor één antwoord. De antwoordmogelijkheden zijn voor elke vraag gelijk. Eigenlijk is het een combinatie van een aantal meerkeuzevragen met identieke antwoorden.

Er zijn nog veel meer vraagtypen, zoals rangschikking, puntenverdeling en semantische differentiaal. Klik hier om naar het overzicht van vraagtype in de FAQ te gaan.

Een bijzonder vraagtype is de vraagselectie. Dit is eigenlijk geen vraag, maar een splitsing in de enquête (de invuller krijgt dit vraagtype nooit te zien). Bij de vraagselectie kunt u de enquete één van twee verschillende vervolgvragen laten stellen. Welke vraag gesteld wordt is afhankelijk van de voorwaarden die u opgeeft. Hiermee kunt u bijvoorbeeld instellen dat vraag 10 alleen gesteld moet worden als bij de eerste stelling van vraag 2 het gegeven antwoord "minder" of "slecht" is. Andere voorwaarden zijn natuurlijk ook mogelijk. U kunt bijvoorbeeld instellen dat een extra vraag gesteld moet worden als het antwoord op een open vraag langer is dan 35 tekens, of als bij een puntenverdeling een bepaald antwoord 0 punten krijgt. U kunt zelfs voorwaarden combineren, bijvoorbeeld: stel vraag 10 als bij de meerkeuzevraag 2 ja is geantwoord of als bij de rankingvraag 7 antwoord A niet op de 1e, 2e of 3e plek staat.

In het voorbeeld hieronder ziet u hoe u een stellingenvraag maakt en hoe u een eenvoudige vraagselectie instelt.

Bekijk het maken van matrixvragen en vraagselecties.

Bekijk hoe matrixvragen en vraagselecties er in de enquête uitzien.

Een ander bijzonder vraagtype zijn de loop-vragen. Hiermee kunt u een deel van uw vragenlijst laten herhalen.

Een loop start altijd met een loop-aanvinklijst of een loop-rangschikking en eindigt met een "Einde loop". De vragen die tussen de loop-startvraag en einde-loop staan worden herhaald voor elk antwoord dat in de loop-startvraag aangevinkt is.

Om in de vragen in de loop duidelijk te maken voor welk antwoord op de loop-startvraag de vraag gesteld wordt kunt u [X1] in de vraagtekst opnemen. Tijdens het afnemen van de enquête wordt [X1] vervangen door het gegeven antwoord. Als bijvoorbeeld de loopstartvraag een loop-aanvinklijst is en de enige vraag binnen de loop is een open vraag "Wat vindt u van [X1]?", dan zullen tijdens het afnemen van de enquête 2 vragen gesteld worden als 2 antwoorden aangevinkt zijn. Als bijvoorbeeld Antwoord A en Antwoord C aangevinkt zijn zullen de vragen Wat vindt u van Antwoord A? en Wat vindt u van Antwoord C? gesteld worden.

Bekijk het maken van een loop.

Bekijk hoe een loop er in de enquête uitziet.

Stel de opmaak van uw enquete in

Bij de layout- en de compleet-enquête kunt u de opmaak van uw enquête zelf bepalen. Kleuren en lettertypes zijn in te stellen, u kunt uw logo op de enquete plaatsen en een link naar uw eigen site toevoegen. Ook kunt u hier de terug-knop en de voortgangsindicator aanzetten.

Bekijk het instellen van de opmaak van uw enquête.

Bekijk hoe de opmaak er uit ziet.

Met opmaak kunt u ook instellen dat de invullers van uw enquete een overzicht van hun antwoorden te zien krijgen. Dat kan ter controle voor verzending zijn, maar ook na ontvangst.

Publiceer de enquete

Er zijn verschillende manier om uw enquête te verspreiden. De meest gebruikte is het plakken van de link naar de enquete in uw eigen email. Het is natuurlijk ook mogelijk om de link naar de enquete te posten op msn, linkedin, twitter, een forum of een newsgroup. Als u de enquête via een website wilt afnemen, dan kunt u de html-code voor een link, knop of aanklikbaar plaatje eenvoudig van onze site kopiëren.

Als u wilt controleren of enquêtes vaker ingevuld zijn door dezelfde persoon dan kunt u "controlled distribution" gebruiken. De uitnodigingsemail wordt dan via de emailenquete-site verzonden waarbij elke email een unieke code krijgt. In uw download wordt die code weer omgezet in het emailadres van de invuller. Dubbele inzendingen kunnen eenvoudig gefilterd worden en het gedownloade bestand kunt met het emaildres koppelen aan bijv. uw klantenbestand. Controlled distribution is beschikbaar bij de Large- en de Compleet-enquête. Om misbruik van deze service door spammers te voorkomen kan controlled distribution alleen gebruikt worden bij enquêtes die al betaald zijn.

Bij de Basis- en Layout-enquete is in de download het ip-adres van de invuller en het tijdstip van invullen opgenomen. Zo kunt u snel zien of er vanaf hetzelfde ip-adres binnen korte tijd meerdere (vrijwel) identieke inzendingen zijn gedaan. (Let op: bedrijven hebben vaak 1 ip-adres. Het kan dus zijn dat er veel reacties vanaf 1 ip-adres komen, terwijl dat wel verschillende personen zijn.)

In het voorbeeld hieronder ziet u hoe u uw enquête via email verstuurt. U kunt ook zien hoe ontvangers van uw email de enquete kunnen invullen.

Bekijk het verspreiden van uw enquête.

Zo eenvoudig Twittert u uw enquête

Zo vullen geënquêteerden uw enquête in.

Rapportage

Uiteindelijk gaat het natuurlijk om de uitslag van uw enquête. De meest gebruikte rapportagevorm is de zgn. rechte telling. Hierbij worden de antwoorden op de vragen in tabel- of grafiekvorm weergegeven. Deze rechte tellingen vindt u in de online rapportage. U kunt de rapportage laten uitsplitsen naar het antwoord op een willekeurige meerkeuzevraag of dropdownbox. Zo kunt u bijvoorbeeld uw medewerkerstevredenheidsonderzoek voor elke afdeling apart printen.

Bekijk de online rapportage.

Natuurlijk kunt u uw rapportage ook downloaden. De meest gebruikte download-mogelijkheden zijn de Word-rapportage en de Excel-rapportage.

Met de Word-download opent u een bestand in Word waarin de online-rapportage in tabel- en staafgrafiekvorm is opgenomen. Als de rapportage op uw scherm is uitgesplitst dan zal de Word-download ook dezelfde uitsplitsing bevatten. Bekijk hoe de Word-download werkt.

Met de Excel-download opent u een bestand waarin op elke regel de reactie van één respondent te zien is. Met dit bestand kunt u zelf elke analyse maken die u wilt, van eenvoudige tabellen tot ingewikkelde statistische analyses (met bijv. de Analysis Toolpak). Bekijk hoe de Excel-download werkt.

U kunt ook de ruwe data downloaden en daarbij inleesroutines voor R, SPSS of SAS downloaden. Met de inleesroutines leest u de ruwe data eenvoudig in. De data worden automatisch voorzien van variable- en value-labels zodat u direct met uw analyse kunt beginnen. Bekijk hoe de SPSS-download werkt.

Formulieren

Zelf proberen hoe het werkt?

Probeer een gratis enquête. Klik hier om direct te beginnen.

Of probeer een gratis formulier. Klik hier om direct te beginnen.